Change language to English
Zmień język na Polski

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Od początku istnienia Kancelarii prezentujemy biznesowe podejście do problemów każdego przedsiębiorcy, poszukując zawsze optymalnych rozwiązań i pomagając w podejmowaniu trafnych decyzji. Obsługę prawną dla przedsiębiorców prowadzimy na zasadzie stałej współpracy lub doraźnych zleceń, zgodnie z życzeniem klienta, w pełnym lub przedmiotowo wyodrębnionym zakresie. Dążąc do zapewnienia kompleksowej pomocy dla przedsiębiorców Kancelaria świadczy usługi stałej i systematycznej obsługi prawnej poprzez regularne wizyty w siedzibie klienta. W codziennej pracy wykorzystujemy również wszelkie dostępne środki komunikacji, co zapewnia nam szybkość działania, a z drugiej strony umożliwia utrzymanie ciągłego kontaktu z klientem.

W toku świadczonej przez nas obsługi prawnej służymy wsparciem we wszelkich kwestiach związanych z opieką prawną nad działalnością operacyjną przedsiębiorcy, w szczególności poprzez bieżące doradztwo, prowadzenie windykacji należności, sporządzanie projektów dokumentów, prowadzenie negocjacji i opiniowanie zawieranych umów, obsługę korporacyjną, opracowanie odpowiednich aktów wewnętrznych i regulaminów, reprezentację przed organami administracyjnymi i sądowymi.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną z zakresu szeroko pojętego procesu inwestycyjnego, pozostając w ścisłych kontaktach z innymi podmiotami i specjalistami, w szczególności świadczącymi usługi:
- doradztwa inwestycyjnego
- z zakresu programów Unii Europejskiej
- architektami i projektantami branżowymi
- z zakresu ochrony środowiska
- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
- rzeczoznawcami majątkowymi
- geodetami
- biurami rachunkowymi
- doradztwa personalnego

Poniedziałek, 10 Grudzień 2018
Godzina: 16:15:03

•    Nie boimy się wyzwań - podejmujemy się prowadzenia spraw o nietypowym lub pionierskim charakterze, wymagających systemowego i interdyscyplinarnego podejścia do tematu.
•    Wyróżnia nas:
-    obsługa w języku angielskim
-    doświadczenie w zakresie rynku chińskiego
-    znajomość zagadnień dotyczących transakcji zagranicznych

 

Aktualności:

*Zmiana adresu biura. Od 1 grudnia 2014 r. nowy adres to: ul. Krakowska 94a/3, 35-506 Rzeszów.

*Kancelaria prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców m.in. z zakresu tematyki: „Zastosowanie Umowy Modelowej Międzynarodowej Sprzedaży w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami pochodzącymi z państw członkowskich Unii Europejskiej” oraz „Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych w Unii Europejskiej”. Szczegółowe informacje w zakładce SZKOLENIA.


*Kancelaria prowadzi postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
Postępowanie zostało wszczęte skargą, której przedmiotem była przewlekłość postępowania przygotowawczego toczącego się w Polsce. Sprawa obecnie jest na etapie sporządzania uwag i wypracowywania stanowisk stron.

 

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

NASZE DOŚWIADCZENIE

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, instytucji publicznych i osób fizycznych, a także innych podmiotów prawa zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, w szczególności:
Czytaj więcej...

NASZE ATUTY

Atuty Kancelarii to:
•    Pomocy prawnej udzielamy także w języku angielskim – w szczególności w zakresie zagranicznych projektów inwestycyjnych i transakcji handlowych prowadzimy negocjacje, przygotowujemy umowy i inne dokumenty, współpracujemy z zagranicznymi kancelariami prawnymi, sporządzamy tłumaczenia.
Czytaj więcej...

NASZA MISJA

Dewiza Kancelarii to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klienta i dopasowanie świadczonych usług do jego specyficznych wymagań i potrzeb. Kancelaria prezentuje rzeczowe podejście nie tylko w stosunku do klienta biznesowego, ale również w odniesieniu do innych klientów oraz partnerów Kancelarii.
Czytaj więcej...