Change language to English
Zmień język na Polski

PRAWO HANDLOWE (PRAWO SPÓŁEK)

W ramach prawa spółek zajmujemy się w szczególności:
•    zakładaniem spółek prawa handlowego, przedstawicielstw oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych (umowy spółek, statuty, rejestracja)
•    bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym doradztwo dla organów spółek
•    zmianami umów, statutów, zmianami kapitałowymi (podwyższanie, obniżanie kapitału zakładowego)
•    fuzjami i przejęciami (M&A), podziałami i przekształceniami spółek, tworzeniem grup kapitałowych
•    doradztwem prawnym przy nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części
•    innymi sprawami korporacyjnymi takimi jak np. spory między spółkami a członkami organów, sporządzaniem dokumentów wewnętrznych spółek (regulaminy, uchwały, protokoły zgromadzeń, itp.)
•    audytami prawnymi due dilligence
•    bierzemy także udział w zebraniach organów spółek (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników)

Poniedziałek, 10 Grudzień 2018
Godzina: 17:07:20

•    Nie boimy się wyzwań - podejmujemy się prowadzenia spraw o nietypowym lub pionierskim charakterze, wymagających systemowego i interdyscyplinarnego podejścia do tematu.
•    Wyróżnia nas:
-    obsługa w języku angielskim
-    doświadczenie w zakresie rynku chińskiego
-    znajomość zagadnień dotyczących transakcji zagranicznych

 

Aktualności:

*Zmiana adresu biura. Od 1 grudnia 2014 r. nowy adres to: ul. Krakowska 94a/3, 35-506 Rzeszów.

*Kancelaria prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców m.in. z zakresu tematyki: „Zastosowanie Umowy Modelowej Międzynarodowej Sprzedaży w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami pochodzącymi z państw członkowskich Unii Europejskiej” oraz „Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych w Unii Europejskiej”. Szczegółowe informacje w zakładce SZKOLENIA.


*Kancelaria prowadzi postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
Postępowanie zostało wszczęte skargą, której przedmiotem była przewlekłość postępowania przygotowawczego toczącego się w Polsce. Sprawa obecnie jest na etapie sporządzania uwag i wypracowywania stanowisk stron.

 

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

NASZE DOŚWIADCZENIE

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, instytucji publicznych i osób fizycznych, a także innych podmiotów prawa zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, w szczególności:
Czytaj więcej...

NASZE ATUTY

Atuty Kancelarii to:
•    Pomocy prawnej udzielamy także w języku angielskim – w szczególności w zakresie zagranicznych projektów inwestycyjnych i transakcji handlowych prowadzimy negocjacje, przygotowujemy umowy i inne dokumenty, współpracujemy z zagranicznymi kancelariami prawnymi, sporządzamy tłumaczenia.
Czytaj więcej...

NASZA MISJA

Dewiza Kancelarii to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klienta i dopasowanie świadczonych usług do jego specyficznych wymagań i potrzeb. Kancelaria prezentuje rzeczowe podejście nie tylko w stosunku do klienta biznesowego, ale również w odniesieniu do innych klientów oraz partnerów Kancelarii.
Czytaj więcej...